ظرفیت خودبازسازی ترکیبات سیمانی حاوی مواد مکمل سیمانی مختلف (اصل مقاله + ترجمه ، 23ص ، Word 2003&2007)

ظرفیت خودبازسازی ترکیبات سیمانی حاوی مواد مکمل سیمانی مختلف

چکیده:

حضور مواد زیان آور و حمل و نقل آنها یکی از مهمترین عوامل کنترل کنندة دوام ترکیبات سیمانی است. در این مقاله ضعف مکانیکی ایجاد شده بوسیلة تنش برشی، شرایط بازسازی و نفوذ یون کلرید برای کامپوزیت های طراحی شدة سیمانی (ECC) که حاوی مواد سیمانی مکمل مختلفی (SCM) می باشند، مورد مطالعه قرار می گیرد. سه نوع SCM، به نمایندگی از طیف گسترده ای از این ترکیبات، در این مطالعه بکار می روند. تغییرات تنش برشی برای تولید ترک ریز در نمونه های ECC تعریف می شود که در این تغییرات نمونه های استوانه ای با سطوح تغییر شکل مختلف بارگذاری می شوند. سپس نمونه های از پیش ترکدار شدة مکانیکی و نمونه های ECC تازه بمدت 2 ماه در معرض سه حالت مختلف بازسازی (در مجاورت رطوبت، جریان هوا، و چرخة انجماد و ذوب) قرار داده می شوند. بمنظور ارزیابی سرعت و میزان خود بازسازی از تست نفوذ سریع کلرید (PCRT)، مشاهدة میکروسکوپی و تحلیل میکروساختاری استفاده می شود. نتایج تست نشان می دهند که نوع SCM تاحد زیادی ظرفیت خودبازسازی کامپوزیت های سیمانی اندازه گیری شده توسط نفوذ یون پذیری کلرید را تحت تاثیر قرار
می دهد. اگرچه نمونه های ECC با خاکستر، مواد سیمانی غیر هیدراتة زیاد ، و بنابراین، همانطور که مورد انتظار است ظرفیت خودبازسازی بیشتری نیز دارند، ترکیب ECC حاوی خاکستر خاصیت خودبازسازی بیشتری نشان داد. بنابراین، علاوه بر توزیع عرض ترک و مدت بازسازی، محصولات واکنش مربوط به SCM ها اثر زیادی بر ظرفیت خودبازسازی ترکیبات سیمانی دارند.

کلمات کلیدی:

خودبازسازی، کامپوزیت های سیمانی طراحی شده (ECC ها)، مواد سیمانی مکمل (SCM)، شرایط تماس 

Self-healing capability of cementitious composites incorporating different supplementary cementitious materials

a b s t r a c t
The presence of deleterious substances and their transport are among the most important factors controlling
the durability of cementitious composites. The present paper studies the relationship among the applied mechanical deterioration in terms of splitting tensile deformation, curing conditions and chloride ion permeability of Engineered Cementitious Composites (ECCs) that contain different supplementary cementitious materials (SCMs). Three SCMs, representing a wide range of compositions, were used in the study. The splitting tensile deformations are introduced to generate microcracks in ECC specimens, where cylindrical specimens were pre-loaded to different deformation levels. After that, the mechanically pre-cracked and pristine ECC specimens were exposed to three different curing conditions (continuous wet, continuous air, and freeze–thaw cycle) for up to 2 months. Rapid chloride permeability test (RCPT), microscopic observation and microstructural analysis were used to assess the rate and extent of selfhealing. Test results indicate that the SCM type greatly affects the self-healing capability of cementitious
composites as measured by chloride ion permeability. Although ECC samples with fly ash have more unhydrated cementitious materials, and therefore, expectedly, a higher capacity for self-healing, more
evident self-healing product was observed from the ECC mixture incorporating slag. Therefore, in addition to the crack width distribution and curing condition, the reaction products associated with SCMs have a great impact on the self-healing capability of cementitious composites.

Keywords:
Self-healing Engineered Cementitious Composites (ECCs) Supplementary cementitious material (SCM) Exposure conditions


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 400,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Self-healing-capability-of-cementitious-composites_1860768_9059.zip9.6 MB